•  

  • Нямате продукти в количката.
   • Чести въпроси

     

    Във връзка с промените в Наредба No Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, изискващи всички фискални устройства да имат осигурена дистанционна връзка с НАП, възникнаха множество въпроси сред нашите клиенти. По-долу можете да видите списък с най-често задаваните, с линкове, които ще ви заведат до отговорите им. За да се върнете в началото на страницата, кликнете върху някоя от стрелките отдясно, сочещи нагоре. В случай, че имате допълнителни въпроси, можете да ни намерите на фирмените телефони, скайп или да ни изпратите съобщение. Ние ще се свържем с Вас.

     
    : 02 441 44 44
    : +359 879 84 19 24 , +359 879 84 49 04
    : +359 2 411 44 44
    : triada_computers

     

    1. Какво ще се случи ако не успея да свържа касовия си апарат с НАП в посочените срокове?
    2. Какъв е крайният срок за свързване на моето фискално устройство с НАП?
    3. Необходимо ли е да се ходи в НАП, за да се регистрира нов касов апарат?
    4. Има ли възможност за доработка на старо фискално устройство?
    5. Кой модели стари фискални устройства могат да се доработват?
    6. Какво е необходимо за да се доработи старо фискално устройство?
    7. Необходимо ли е да се извършва отново фискализация и регистрация в НАП след доработка на старото фискално устройство?
    8. Да доработвам стар касов апарат или да закупя нов? Какви са предимствата и недостатъците?
    9. Какво представлява данъчният терминал и контролната лента на електронен носител?
    10. Каква информация се изпраща към НАП от новите фискални устройства посредством данъчния терминал?
    11. Какво да направя ако паметта на КЛЕН се запълни?
    12. Какво ще се случи, ако няма връзка с НАП и не се изпращат данни?
    13. Мога ли сам да избера с кой мобилен оператор да работи устройството ми и плащат ли се допълнителни такси на избраният мобилен оператор?
    14. Каква е гаранцията на новите касови апарати?
    15. Необходимо ли е да сключвам договор със сервизна фирма?
    16. Как да водя касовата книга?
    17. Ако касовия апарат е на ремонт какъв документ трябва да издавам?
    18. Загубил съм паспорта на касовия апарат. Какво да направя?
    19. Наредба Н-18, издадена от Министерството на финансите.
    20. Закон за електронната тъговия
    21. РЕГИСТЪР на одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр).

     

    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    Какво ще се случи ако не успея да свържа касовия си апарат с НАП в посочените срокове?

     

    Тъй като броят на фискалните устройства, които трябва да бъдат сменени или доработени е много голям, е добре да не чакате крайните срокове. Неспазването на сроковете би могло да доведе до запечатване на обектите и налагане на глоби и имуществени санкции от Националната агенция за приходите.

     

     

    Какъв е крайният срок за свързване на моето устройство с НАП?

     

    Законодателството в страната изисква всеки касов апарат да бъде свързан с компютърните системи на Националната агенция за приходите (НАП). Разпоредбите на действащата Наредба Н-18/2006 г. предвиждат осигуряването на дистанционна връзка на всички касови апарати в страната с НАП да стане на три етапа:


    1. Лицата, задължени да използват ЕСФП – в срок до 31 декември 2010 г.;
    2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:
      а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в срок до 31 август 2011г.;
      б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно – в срок до 30 ноември 2011г.;
      в) всички останали – в срок до 31 март 2012г.;

     

    До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на посочените срокове, задължените лица прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.

     

     

     

    Необходимо ли е да се ходи в НАП, за да се регистрира новия касов апарат?


    Не, производителят или сервизната фирма извършват онлайн регистрация към НАП посредством специално разработен за целта софтуер. Така клиента получава касовият апарат фискализиран, регистриран и готов за употреба.

     


    Има ли възможност за доработка на старо фискално устройство?

    Да, има такава възможност. Доработката на старите фискални устройства се извършва от фирмата производител или оторизирана сервизна фирма.

     

     

    Кои модели касови апарати могат да бъдат доработени с външен данъчен терминал в съответствие с новите изискванията за дистанционна връзка с НАП?


    В ИНФОРМАЦИОНИЯТ РЕГИСТЪР НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА можете да проверите дали вашето старо фискално устройство (ФУ) може да бъде доработено с външен данъчен терминал в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП или трябва да бъде бракувано и да закупите ново. Необходимо е да изберете производител и модел, който притежавате.

    Данните са актуални към 1 юни 2011 г. и са предоставени от производителите/ вносителите на фискални устройства.

     

     

     

    Какво е необходимо за да се доработи старо фискално устройство?

     

    • Фискалното устройство (ФУ)
    • Паспорт на ФУ
    • Свидетелство за регистрация на ФУ
    • Печат на фирмата

     

     

    Необходимо ли е да се извършва отново фискализация и регистрация в НАП след доработка на старото фискално устройство?

     

    Да, необходимо е. Доработеното старо фискално устройство трябва да бъде регистрирано онлайн в НАП. Регистрацията му се извършва от сервизния техник със специализиран софтуер. След получаване на отговор от сървъра на НАП за успешна регистрация, може да започне регистрацията на продажбите.

     

     

     Да доработвам старото устройство или да закупя ново? Какви са предимствата и недостатъците?

     

    • Разликата в цената между доработката на старо устройство и закупуване на ново е пренебрежима (а в някои случаи няма разлика).
    • При покупка на ново устройство получавате нов апарат с 12 месеца гаранция.
    • При новите апарати данните се изпращат към НАП посредством вграден данъчен терминал, докато при доработка се използва външен данъчен терминал, който е свързан посредством кабел с касовия апарат, като по този начин устройствата стават две. Те заемат повече място, не могат да работят поотделно и ако възникне технически проблем в комуникацията между двете устройства, това ще доведе до невъзможност да се изпращат данни към НАП.
    • Старият апарат в повечето случай е амортизиран и неговият ресурс и живот ще бъдат изчерпани много по-рано.
    • Повечето нови устройства са снабдени с механизъм за бързо и лесно зареждане на хартията, което улеснява клиентите.
    • При доработка на старо устройство, следва да сключите договор за сервизно обслужване, което е допълнителен разход
    • Новите фискални устройства имат предимството, че работят с контролна лента на електронен носител (КЛЕН), което води до икономии на консумативи, тъй като КЛЕН замества втората (хартиена контролната) лента, а също така отпада изискването за съхранение на хартиените контролни ленти за срок от пет години.

     

     

     

    Какво представлява данъчният терминал (ДТ) и контролната лента на електронен носител (КЛЕН)?

    Данъчният терминал е задължителна съставна част от фискалното устройство, осъществяващ дистанционната връзка между фискалното устройство и НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа. ДТ има вградена data SIM карта, чрез която получава задачи чрез SMS-и и изгражда IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП.

    КЛЕН е контролна лента на електронен носител , в която се съхранява копие на всеки отпечатан касов бон. Пълната информация от КЛЕН може да бъде разпечатана при необходимост. Фискалното устройство не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН.

     

     

    Каква информация се изпраща към НАП от новите фискални устройства посредством данъчния терминал?

    В нормален режим на работа, данъчния терминал ще събира дневните отчети от ФУ и през 30 дни ще ги изпраща на сървърите на НАП. В случай, че органите на НАП решат да ви наблюдават по-интензивно, могат да сгъстят периода на изпращане на дневни отчети или дори да изискват по няколко информационни отчета дневно.

     

     

    Какво да направя ако паметта на КЛЕН-а се запълни?


    Обадете се на сервизната фирма. При запълване на паметта на КЛЕН, фискалното устройство спира работа до момента, в който се смени КЛЕН-а. За да се избегне неочаквано блокиране на апарата, е създаден механизъм за предупреждение за запълване на паметта. Новият КЛЕН се поставя от сервизен техник, а старите се съхраняват в обекта.

     

     

    Какво ще се случи, ако няма връзка с НАП и не се изпращат данни?


    В случай, че няма връзка със сървърите на НАП за период от 3 последователни дневни отчета (3 работни дни), фискалното устройство ще блокира за регистриране на продажби до осъществяване на връзката.


     

     

    Мога ли сам да избера с кой мобилен оператор да работи устройството ми и плащат ли се допълнителни такси на избраният мобилен оператор?

     

    Можете да изберете сам, тъй като Вие имате наблюдения кой от мобилните оператори има най-добро покритие в района, в който ще работи Вашето фискално устройство. Също така, можете да смените мобилния оператор след изтичането на първата година. В цената на касовия апарат е включена едногодишната такса за обслужване на Data SIM картата на избрания мобилен оператор. Ако Вие сте декларирали, че в района няма покритие (пример: приземен етаж на МОЛ), при съмнение от страна на НАП ще се заявява становище от мобилните оператори за покритието на съответния район.

     

     

    Каква е гаранцията на новите касови апарати?


    Гаранцията на новите фискални устройства е 12 месеца от закупуването им.
    Необходимо ли е да сключвам договор със сервизна фирма?

     

    Да, задължително е според изискванията на НАРЕДБА № Н-18:

    Чл. 16. (1) При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма, която притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ.

    (2) При сключване на договора по ал. 1 сервизната фирма вписва и заверява с подпис и печат в паспорта на ФУ следните данни:

    1. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) наименование, адрес, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и телефон на сервизната фирма;

    2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер и дата на удостоверението за регистрация на сервизната фирма по чл. 45, ал. 4;

    3. номер, дата и срок на валидност на договора.

     

    ..........................

    Чл. 49. (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ се извършва от регистрирана в ДАМТН сервизна фирма при сключен писмен договор с лицето по чл. 3. Допуска се отпечатване на предупредителен текст преди и след изтичане на срока на сервизния договор в дневния финансов отчет с нулиране.

    (2) Не се допуска извършване на ремонт на ФУ от сервизна фирма, различна от посочената в договора.

    (3) Сервизното обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя или вносителя гаранции.
    Как да водя касовата книга?


    Отпечатва се пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби. Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал на ФУ (служи за предаване на данните към НАП). В книгата за дневните финансови отчети се вписват показанията преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. Отчетите се съхраняват в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на търговеца, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.

    Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата с текст “неработен ден”, удостоверено с подпис.

    Дните, в които не са регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата с текст “няма регистрирана продажба” за съответната дата, удостоверено с подпис.

    В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата търговецът е длъжен в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това сервизната фирма и НАП.

    В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година се отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период. Те се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.
    Ако касовия апарат е на ремонт какъв документ трябва да издавам?


    Трябва да издавате “касова бележка от кочан” - хартиен документ от прономерован и прошнурован кочан с касови бележки, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект. Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети.
    Загубил съм паспорта на касовия апарат. Какво да направя?


    При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ се издава дубликат от производителя или вносителя, като върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.

     

     

     

    Наредба Н-18, издадена от Министерството на финансите.


    Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) С тази наредба се определят условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите (НАП) и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки.

    (2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.


    Тук можете да изтеглите Наредба Н-18.    Закон за електронната търговия


    Този закон урежда обществени отношения, свързани с осъществяването на електронна търговия.

     

    Тук можете да изтеглите Закон за електронната търговия.
    РЕГИСТЪР на одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр).