•  

  • Нямате продукти в количката.
   • Сервиз

    Сервиз на касови апарати и фискални принтери. Абонаментни планове (договори) за техническо обслужване на фискални устройства.

     

    Триада Компютръс ООД е оторизиран партньор за продажба, фискализация и сервиз на касови апарати и фискални принтери на фирмите:  Тремол ООД, Дейзи Технолоджи ООД, Оргтехника АД и Елтрейд ООД.

    Ние извършваме всички регламентирани дейности според законодателството на Република България за дейността по наредба  Наредба № Н-18 (издадена от МФ от 13 декември 2006 г. ), както и новите изменения в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства,(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г.).
    С тази наредба се определят редът и начинът за установяване на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите (НАП).

     

    Услуги, предлагани от сервиза на Триада Компютръс ООД.

     

    1. Абонаменен договор за техническо обслужване и ремонт фискално устройство (ФУ), според изискванията на НАРЕДБА № Н-18.
    1. Фискализация (въвеждане в експлоатация) на фискално устройство.
    2. Регистрация на фискално устройство.
    3. Програмиране на артикули и цени на артикули.
    4. Технически консултации по телефон и електронна поща.
    5. Инсталиране и настройка на търговски софтуер.
    6. Обучение за работа с устройствата и складовите програми.
    7. Бракуване на фискално устройство (ФУ).
    8. Изготвяне на протоколи за демонтаж на фискална памет (ФП).
    9. Смяна на фискална памет (ФП) и КЛЕН (Контролна лента на електронен носител).
    10. Почистване и ремонт.
    11. Посещения на търговски обекти в рамките на гр. София.

     

     

    Абонаментни планове (договори) за техническо обслужване на фискални устройства.

     

    Препоръчваме на нашите клиенти да се запознаят предварително с включените в договорите услуги, за да изберат подходящ за тях вариант.

    При желание от страна на клиент при подновяване на договор, предлагаме и икономичен вариант на абонаментен план, невключващ труд на сервизните специалисти (който не препоръчваме).

     

     

    Вариант №

    Договорни условия за сервиз

    1. Гаранционен

    - безплатен

        Водене на индивидуален картон на ЕКАФП.

    Технически консултации по телефон или по електронна пощав работно време (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Безплатен ремонт съгласно условията за гаранционна поддръжка само и единствено в сервизната база (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Допълнително се заплащат:

    Вложен труд по препрограмиране на ЕКАФП.

    Посещения на обект по заявка на клиент (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    2. Икономичен вариант

    24 лева с ДДС

    Водене на индивидуален картон на ЕКАФП.

    Технически консултации по телефон или по електронна пощав работно време (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Допълнително се заплащат:

    Обслужване на устройството в сервизната база (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Вложен труд по препрограмиране на ЕКАФП.

    Вложен труд от сервизните специалисти при отстраняване на технически проблем.

    Вложени резервни части при ремонт.

    Посещения на обект по заявка на клиент (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Абонамент за SIM карта (DATA SIM) се заплаща отделно от абонамента за сервизно обслужване.

    3. Годишен абонамент

    48 лева с ДДС

    Водене на индивидуален картон на ЕКАФП.

    Технически консултации по телефон или по електронна пощав работно време (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Обслужване на устройството само и единствено в сервизната база (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Вложен труд от сервизните специалисти при отстраняване на технически проблем.

    Допълнително се заплащат:

    Вложен труд по препрограмиране на ЕКАФП.

    Вложени резервни части при ремонт.

    Посещения на обект по заявка на клиент (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Абонамент за SIM карта (DATA SIM) се заплаща отделно от абонамента за сервизно обслужване.

    4. Годишен абонамент

    68 лева с ДДС

    Водене на индивидуален картон на ЕКАФП.

    Технически консултации по телефон или по електронна поща в работно време (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Обслужване на устройството само и единствено в сервизната база (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Вложен труд от сервизните специалисти при отстраняване на технически проблем.

    Вложен труд по препрограмиране на ЕКАФП.

    Безплатни резервни части с изключение на фискален модул и печатащо устройство.

    Безплатни посещения на обект от сервизен специалист при нужда до 3 пъти за срока на договора (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Допълнително се заплащат:

    Смяна на фискален модул и печатащо устройство.

    Посещения на обект от сервизен специалист при нужда след изчерпаване на 3-те безплатни посещения (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Абонамент за SIM карта (DATA SIM) се заплаща отделно от абонамента за сервизно обслужване.

    5. Годишен абонамент

    148 лева с ДДС

     

    Водене на индивидуален картон на ЕКАФП.

    Технически консултации по телефон или по електронна поща в работно време (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Обслужване на устройството в сервизната база (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Вложен труд по препрограмиране на ЕКАФП.

    Вложен труд от сервизните специалисти при отстраняване на технически проблем.

    Безплатни резервни части.

    Безплатни посещения на обект от сервизен специалист при нужда до 12 пъти за срока на договора  (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Абонамент за SIM карта (DATA SIM).

     

     

     

    СПИСЪК НА МОДЕЛИТЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ФУ) ОДОБРЕНИ ПО НАРЕДБА № Н-18/2006, ОБЯВЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ/ ВНОСИТЕЛИТЕ НА ФУ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОРАБОТЕНИ С ВЪНШЕН ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА С НАП 
     

    ДАТЕКС ООД

    № по ред        модел фискално устройство (ФУ)          тип ФУ

    1        DATECS DP 50-02             ЕКФП            

    2        DATECS DP 50D-02                   ЕКФП  

    3        DATECS MP 55B-02            ЕКФП

    4        DATECS MP 55L-02            ЕКФП

    5        DATECS MP 55LD-02            ЕКФП

    6        DATECS МР-55М-02                ЕКФП             

    7        DATECS МР-55МА-02              ЕКФП
                     
    8        DATECS MP500T-03            ЕКФП

    9        DATECS DP-50T                ЕКФП

    10        DATECS DP-500Plus            ЕКФП

    11        DATECS FMР 10-02               ФПр
                    
    12        DATECS FP 1000-02            ФПр
                                         
    13        DATECS FP 300-02            ФПр
                                         
    14        DATECS FP 550-05               ФПр                                 

    15        DATECS FP 3530-05             ФПр        
                                
    16        DATECS DP 500                  ФПр                                  

    17        DATECS IBM-4610BGF            ФПр

    18        DATECS TM-T260 F            ФПр

    19        DATECS FP-60                ФПр    ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД

    № по ред        модел фискално устройство (ФУ)          тип ФУ

    1        DEISY EXPERT 01              ЕКФП

    2        DEISY EX 307                 ЕКФП

    3        DEISY MICRO                ЕКФП
     
    4        DEISY EXPERT BP                ЕКФП

    5        MИКРО LT-07                 ЕКФП

    6        DEISY EX  1200                 ФПр

    7        DEISY PROFI PRINT            ФПр
     


    ЕЛЕКТРОНИКА АД

    № по ред        модел фискално устройство (ФУ)          тип ФУ

    1        Електроника 04-7            ЕКФП

    2        Електроника 04M-7            ЕКФП

    3        Електроника 03S-7            ЕКФП

    4        Електроника 03D-7            ЕКФП

    5        Електроника 08S                ЕКФП

    6        Електроника 08D                ЕКФП

    7        Електроника 21T1-7            ЕКФП

    8        Електроника 05FS-7            ЕКФП

    9        Електроника 21С1-7            ЕКФП

    10        Електроника 6М-02-7            ЕКФП

    11        FP 05T1-7                ФПр

    12        FP 05T1-8                ФПр

    13        THEA                    ФПр

    14        Q1                    ФПр

    15        ОЕМ за вграждане            ФПр

    16        ТМ200                    ФПр    ЕЛТРЕЙД ООД

    № по ред        модел фискално устройство (ФУ)          тип ФУ

    1        A100 S модел 01                ЕКФП
     
    2        A100 S модел 03              ЕКФП

    3        А100 S модел 04             ЕКФП
     
    4        А300 модел 02                ЕКФП

    5        A300 S                    ЕКФП

    6        А300 S модел D                ЕКФП

    7        A500 модел 01                ЕКФП

    8        А500 модел D 01                ЕКФП

    9        А 800 S модел 01             ЕКФП

    10        А600                    ЕКФП

    11        А600  D                    ЕКФП

    12        EPSON TM-U220 E4            ФПр

    13        EPSON TM-T81F                 ФПр
     
    14        EPSON TM-T260 F E2            ФПр    ЗИТ ЕООД

    № по ред        модел фискално устройство (ФУ)          тип ФУ

    1        ЗИТ 2007С                ЕКФП

    2        ЗИТ 2007                ЕКФП

    3        ЗИТ 2007Р                ЕКФП

    4        ЗИТ 3007РР                ЕКФП

    5        ЗИТ 3007Р                ЕКФП

    6        ЗИТ 2007РР                ЕКФП    ИСЛ ООД

    № по ред        модел фискално устройство (ФУ)          тип ФУ

    1        ISL3811.01M                  ФПр

    2        ISL3811.02M                ФПр
     
    3        ISL3911                    ФПр
     
    4        ISL3940                    ФПр

    5         ISL3940.01                 ФПр

    6        ISL3916                    ФПр

    7        ISL3916 AMADEUS модел 01         ФПр    КАРАТ ЕЛЕКТРОНИКС АД

    № по ред        модел фискално устройство (ФУ)          тип ФУ

    1        CARAT MOBICA 01                ЕКАФП

    2        CARAT PRIMA 01                ЕКАФП

    3        CARAT FAVOURITE 02            ЕКАФП

    4        CARAT FAVOURITE PLUS            ЕКАФП

    5        CARAT PERFECT 02            ЕКАФП    ОРГТЕХНИКА АД

    № по ред        модел фискално устройство (ФУ)          тип ФУ

    1        ЕЛКА 2000 вер. Н18            ЕКАФП

    2        ЕЛКА-МИКРО 04.2 вер.3Н18.00         ЕКАФП
                         
    3        ЕЛКА-МИКРО 03  версия Н18         ЕКАФП                

    4        ЕЛКА 2007                ЕКАФП

    5        ЕЛКА 752-03 вер.Н18              ЕКАФП                     

    6        ЕЛКА 700Т версия Н18            ЕКАФП

    7        ЕЛКА 943 версия Н18            ЕКАФП

    8        ОТ812                    ФПр    „С.Д. ДИЗАЙН” ООД

    № по ред        модел фискално устройство (ФУ)          тип ФУ

    1        Инкотекс 130ФМ                ЕКФП

    2        Инкотекс 130Ф                ЕКФП

    3        Инкотекс 114М                ФПр

    4        Инкотекс 118М                ФПр

    5        Инкотекс 119М                ФПр

    6        Инкотекс 180Ф                 ЕКФП


    ТРЕМОЛ ООД

    № по ред        модел фискално устройство (ФУ)          тип ФУ

    1        TREMOL M02                 ЕКФП

    2        TREMOL M03                ЕКФП
     
    3        TREMOL Т260F                ФПр
     
    4        TREMOL ZM02                 ЕКФП

    5        TREMOL ZM 03                ЕКФП
     
    6        TREMOL S03                ЕКФП

    7        ZEKA M02-E                 ЕКФП

    8        ZEKA M03-E                ЕКФП

    9        ZEKA 02-E                 ЕКФП

    10        ZEKA S02-E                ЕКФП
     
    11        ZEKA S03-E                ЕКФП
     
    12        ZEKA FP-E                 ФПр

    13        ZEKA FP01-E                 ФПр

    14        ZEKA FP03                ФПр
     
    15        TREMOL FP AURA                ФПр
     
    16        TREMOL FP03                ФПр
     

    Вариант №

    Договорни условия за сервиз

    1. Гаранционен

    - безплатен

        Водене на индивидуален картон на ЕКАФП.

    Технически консултации по телефон или по електронна пощав работно време (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Безплатен ремонт съгласно условията за гаранционна поддръжка само и единствено в сервизната база (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Допълнително се заплащат:

    Вложен труд по препрограмиране на ЕКАФП.

    Посещения на обект по заявка на клиент (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    2. Икономичен вариант

    24 лева с ДДС

    Водене на индивидуален картон на ЕКАФП.

    Технически консултации по телефон или по електронна пощав работно време (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Допълнително се заплащат:

    Обслужване на устройството в сервизната база (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Вложен труд по препрограмиране на ЕКАФП.

    Вложен труд от сервизните специалисти при отстраняване на технически проблем.

    Вложени резервни части при ремонт.

    Посещения на обект по заявка на клиент (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Абонамент за SIM карта (DATA SIM) се заплаща отделно от абонамента за сервизно обслужване.

    3. Годишен абонамент

    48 лева с ДДС

    Водене на индивидуален картон на ЕКАФП.

    Технически консултации по телефон или по електронна пощав работно време (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Обслужване на устройството само и единствено в сервизната база (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Вложен труд от сервизните специалисти при отстраняване на технически проблем.

    Допълнително се заплащат:

    Вложен труд по препрограмиране на ЕКАФП.

    Вложени резервни части при ремонт.

    Посещения на обект по заявка на клиент (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Абонамент за SIM карта (DATA SIM) се заплаща отделно от абонамента за сервизно обслужване.

    4. Годишен абонамент

    68 лева с ДДС

    Водене на индивидуален картон на ЕКАФП.

    Технически консултации по телефон или по електронна поща в работно време (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Обслужване на устройството само и единствено в сервизната база (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Вложен труд от сервизните специалисти при отстраняване на технически проблем.

    Вложен труд по препрограмиране на ЕКАФП.

    Безплатни резервни части с изключение на фискален модул и печатащо устройство.

    Безплатни посещения на обект от сервизен специалист при нужда до 3 пъти за срока на договора (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Допълнително се заплащат:

    Смяна на фискален модул и печатащо устройство.

    Посещения на обект от сервизен специалист при нужда след изчерпаване на 3-те безплатни посещения (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Абонамент за SIM карта (DATA SIM) се заплаща отделно от абонамента за сервизно обслужване.

    5. Годишен абонамент

    148 лева с ДДС

     

    Водене на индивидуален картон на ЕКАФП.

    Технически консултации по телефон или по електронна поща в работно време (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Обслужване на устройството в сервизната база (в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Вложен труд по препрограмиране на ЕКАФП.

    Вложен труд от сервизните специалисти при отстраняване на технически проблем.

    Безплатни резервни части.

    Безплатни посещения на обект от сервизен специалист при нужда до 12 пъти за срока на договора  (извършват се в работни дни от 9:00-18:00 ч.).

    Абонамент за SIM карта (DATA SIM).